Nowość od Google – robocze wersje kampanii AdWords

Googole udostępni możliwość testowania wersji roboczych kampanii AdWords. Dzięki nowej funkcji, która już niedługo się pojawi, będzie można sprawdzić czy dane działania będą skuteczne i przybliżą nas do zamierzonych celów. W najbliższym czasie Google zapowiada wprowadzenie nowej funkcji tworzenia roboczych wersji kampanii i przeprowadzania eksperymentów. Ma ułatwić ona testowanie zmian w kampaniach AdWords. Tym samym możliwe będzie mierzenie efektów danych działań oraz wprowadzanie modyfikacji, które będą możliwie jak najlepiej dopasowane do zamierzonych celów. Wykorzystanie funkcji wersji roboczych oznacza możliwość sprawdzania różnych zmian w kampanii AdWords jeszcze przed ich wprowadzeniem. Dzięki temu można testować wiele wariantów działań, sprawdzić jak wypadają i w efekcie tego wybrać te, które okażą się być najbardziej efektywne. A wszystko to bez ingerencji we właściwą kampanię. Dodatkowo w nowych funkcjach wprowadzonych przez Google pojawi się również możliwość przeprowadzenia eksperymentów. W ten sposób po stworzeniu wersji roboczej kampanii AdWords będzie można porównać ją z tą właściwą, już istniejącą i na tej podstawie ocenić czy efekty zmian, które chcemy wprowadzić będą korzystniejsze. Wersje robocze i eksperymenty kampanii dają również możliwość monitorowania wyników na dwa sposoby. Po pierwsze, przez porównywanie skuteczności, które wykaże czy uzyskane z eksperymentu wyniki są lepsze od tych z oryginalnej kampanii. Po drugie natomiast, poprzez szacowanie skuteczności, a więc monitorowanie danych na poziomie pojedynczych grup reklam w celu bardziej szczegółowej analizy. Po sprawdzeniu skuteczności wersji roboczych i eksperymentów w łatwy sposób można będzie wcielić je w życie, jeśli faktycznie okażą się być...